Almanca Bilgisi

Home

Sertifikalar

Üniversiteler, yüksek ögreniminize başlamadan önce yeterli dil bilgisine sahip olduğunuza dair belgeler sunmanızı şart koşmaktadır. Bu amaç için aşağıdaki sınavlar/sertifikalar geçerlidir:

1. DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) Bu sınava Almanya'daki üniversitelerde katılabilirsiniz ve toplam 2 kez katılma hakkına sahipsiniz.

2. TestDaF TestDaF sinavi, dünya çapında geçerli olan bir Almanca sınavıdır (TOEFL sınavına benzer) ve Almanca dil seviyesini 4 beceri açısından ölçer (okuma anlama, dinleme anlama, yazili ifade ve sözlü ifade). Bu sınava yılda 2 kez katılabilirsiniz (şu an Türkiye'de Ankara'da bulunan Goethe Enstitüsü'nde). TestDaF sınavı hakkında ayrintılı bilgi için: www.testdaf.de

3. Goethe Enstitüsü'nün düzenlediği sınavlar:

● GDS Großes Deutsches Sprachdiplom 
● KDS Kleines Deutsches Sprachdiplom 
● ZOP Zentrale Oberstufenprüfung

Bu sınavlar hakkında detaylı bilgi almak için Goethe Enstitüsü'ne başvurabilirsiniz.

4. Sprachdiplom KMK II Dil Diploması