DAAD-TEV Master Bursu

Home

Burs Alanı

TEV-DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) MÜŞTEREK ALMANYA BURSLARI: 

Türk Eğitim Vakfı, 1998 yılından itibaren Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile birlikte Almanya'da Mühendislik, Ekonomi, İşletme ve Sosyal alanlarda müşterek burs vermektedir. Bursiyerlerin giderlerinin %50'si DAAD, %50'si ise TEV tarafından karşılanmaktadır. Burs verilecek alanlar her yıl yayınlanan ilanda açıkça belirtilir. Almanyadaki üniversitelerin listesine http://www.daad.de/deuschland/studienangebote/06005.de.html adresinden ulaşılabilinir. Almanya'da master öğrenim süresi alanlarına göre (2 yada 4 Sömestrlik) 1 ile 2 yıl arasında değişmektedir. Öğrenim dili Almanca veya İngilizcedir. Almanca öğrenim görecekler Almanca dil bilgisi yeterlilik sınavına müracaat ettikten sonra belirlenen tarihte TEV merkezinde girerler. İngilizce öğrenim görecekler ise TOEFL ya da IELTS sınav sonucunu TEV'e müracaat ettikten sonra takip eden Ocak ayı sonuna kadar vermek zorundadır. Gönderilecek bursiyer sayısı her yıl yapılan bütçe çalışmaları neticesinde belirlenir. Adayların Yurt dışı Burslar bölümünde açıklanan niteliklere sahip olmaları gereklidir.

 

YURT DIŞI BURSLAR

TEV ülkemizin ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici ve mesleğinde uzman kişilerin yetişmesi ve ülkemizin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek için 1969 yılından beri yurt dışında yüksek lisans (Master's Degree), tıp alanında da üst ihtisas ve araştırma çalışmaları için burslar verir.
 
TEV "Yurt Dışı Burs Yönetmeliği” uyarınca, her yıl Ağustos-Eylül aylarında bütçe imkanlarını ve üstün nitelikli insan gücü gereksinimini göz önünde tutarak burs verilecek dalları ve burs sayısını belirler.


YURT DIŞI BURS BAŞVURU VE SEÇİM AŞAMASI

Türk Eğitim Vakfı'nın yurt dışı Yüksek Lisans (Master's Degree) burslarının ilanı her yıl Ekim ayında büyük tirajlı gazetelerde Türkiye genelinde ikişer gün, Ekim ve Kasım ayı içinde de web sitemizde yayınlanır. Ayrıca, ilgili fakültelere duyuru şeklinde gönderilir. Belirtilen şartlara uygun adaylar müracaat süresi içerisinde TEV'e başvururlar. Burslar yalnızca burs verilen A.B.D. ve Batı Avrupa ülkelerindeki en iyi üniversitelerden kabul almak şartıyla verilir. Burslarımız ilan edildikten sonra burs verilecek üniversitelerin güncel listesi TEV'den ve müşterek burs verilen kurumlardan temin edilebilinir. Adaylar müracaat süresi içinde  yurtdışındaki üniversitelerden alacağı kabulleri TEV' e vermek zorunda değildir. Ancak Kasım ayından itibaren yurtdışındaki üniversitelerle temasa geçen adaylar kendilerine verilecek süre içinde kabullerini alıp TEV'e vermek zorundadır. Programlara göre süreler adaylara müracaatlarından sonra ayrıca bildirilmektedir.

Adaylar, yüksek öğrenim süresince aldıkları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav sonuçları (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS gibi), mülakat sonuçları (Mülakat komisyonu adayların çoğunlukta bulunduğu fakültelere mensup öğretim üyelerinden ve müşterek çalıştığımız kurumların temsilcilerinden oluşur) ve ailelerinin mali durumuna göre değerlendirilir.


ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER

a. T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.
b. Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan (I. Öğrenim) son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları, (İşletme Yönetimi (MBA) dalına yalnızca mezunlar adaylar başvurabilirler.)

c. Yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip olmak. (Burslarımıza Türkiye'deki üniversitelerin I. öğreniminde öğrenim görenler müracaat edebilirler.)

d. Öğrenim göreceği ülkenin dilini master öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek. (Müracaattan sonra verilecek süre içinde dil sınav sonuçları TEV'e verilir.)


1) İngilizce öğrenim göreceklerden TOEFL (İstenilen puan en az 213, bu sınav İstanbul'da Bilmerk, Ankara ve İzmir'de Amerikan Kültür Derneklerinde yapılır.) veya IELTS (İstenilen puan en az 6,5 ve bu test British Council tarafından yapılmaktadır.) Ayrıca, İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer alanlarda ise GRE testleri ile ölçülmektedir. Adayların bu testlerde ilk %50'ye girmeleri gerekmektedir. 
 
2) Almanca, Fransızca, İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki Üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hâkimiyetine sahip olduklarını belgelemeleri, (Bu belgeler İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ilgili ülkelerin Kültür derneklerinden alınabilir.)