Genel Bilgi/İşlemler

Home

Koşullar

Almanya'da Öğrenim Koşulları

1. İlke olarak, aranılan koşulları yerine getiren her yabancı Almanya Federal Cumhuriyetinde öğrenim görebilir.


2. Türk adaylar için geçerli olan önkoşullar şunlardır:

11 yıllık genel liselerden veya meslek liselerinden mezun olanlar Türkiye'deki üniversite seçme sınavında başarılı olduklarını ve herhangi bir üniversiteye yerleştirildiklerini belgeledikleri (ÖSS sonuç belgesi) takdirde Studienkolleg (hazırlık sınıfına) kabul edilebilirler. Ancak bu hazırlık sınıfı, Türkiye'deki hazırlık sınıfı ile eşdeğer değildir. Hazırlıkta Almanca ve branş dersleri eğitimi verilir. Bu sınıf, Fen, Tip ve Sosyal bölümü olarak, ilgili branşa göre üç ayrı dala ayrılır. Haftalık 10 saat Almanca dersi için, geriye kalan süre ise branş dersleri için ayrılmıştır.


12 yıllık genel liselerden mezun olanlar Türkiye'deki üniversite seçme sınavında başarılı olduklarını ve herhangi bir üniversiteye yerleştirildiklerini belgeledikleri takdirde doğrudan doğruya üniversite öğrenimine kabul edilebilirler. Üniversite öğrencileri iki senelik başarılı bir yüksek öğrenimi belgeledikleri takdirde, öğrenim gördükleri dalda veya buna yakın bir dalda yüksek öğrenime kabul edilebilirler. Adayların branşlarında kabul edilmesinde Türkiye'de girmeye hak kazandıkları öğrenim programı esas alınır. (Yani öğrenci seçme sınavından sonraki yerleştirme sonucu esas alınır).

3. Diğer koşullar şunlardır:

a) Finansman

Almanya´da geçimin temin edildiğinin belgelenmesi (bkz.: Garanti Belge ve Finansman)
Geçim için kira dahil olmak üzere ayda en az 650 EURO 'ya ihtiyaç duyulacağı gözönünde bulundurulmalıdır. Öğrenci olarak çalışma izni alamayacağınızdan dolayı öğreniminiz için yeterli maddi imkanınızın bulunduğunu Alman makamlarına ve üniversiteye belgelemek zorundasınız. Bu ise, normalde Almanya'da yaşayan bir kişinin (Örn. akrabanın) öğreniminiz süresince geçiminizi ayda en az 650 EURO ile finanse edeceğini, taahütte bulunan kişinin oturduğu yerdeki Yabancılar Dairesinden tasdikli bir beyanla (garanti belgesi) taahhüt etmesi ile gerçekleşir. Böyle bir beyanat özellikle vizenin verilmesi için zorunludur. Yeterli Almanca dil bilgisinin belgelenmesi: Yeterli derecede Almanca dil bilgisine sahip olunmalıdır.

Alman üniversitelerinde az miktarda harç alınmaktadır. Her sömestir için sağlık sigortası pirimleri ödenmelidir (bkz.: Öğrenci Hayatı).

b) Almanca

Almanca dil bilgisi, Alman üniversitelerinde öğrenime başlamadan önce bir dil sınavından geçerek belgelenmelidir. Sınavda başarılı olunmadığı takdirde, üniversiteye geçici olarak yapılan kabul de iptal olur ve üniversiteye kesin olarak kayıt yapılamaz. Bu durumda bir sömestir sonunda üniversitede, Goethe Enstitüsünde veya başka bir kurumda Almanca dil kursuna devam edildikten sonra dil sınavı tekrarlanır (Dil Eğitimi ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Dil Eğitimi ve Sertifikalar).

DİKKAT: Her Alman üniversitesinde Almanca dil kursları verilmediği gibi, bazılarında yalnızca ileri düzey kursları mevcuttur. Bu kurslar ücrete tabidir. Bazı üniversiteler ise Almanca dil bilgisini başvuru sırasında belgeyemeyen adayları kabul etmemektedirler. Bu nedenle gitmeyi arzu ettiğiniz üniverstenin koşulları hakkında önceden mutlaka bilgi edininiz. "Eski" geçici kabul geçersiz olduğundan, bundan sonra tekrar başvuruda bulunulması gerekmektedir. Dil sınavında başarılı olunduktan sonra, kesin kabul gerçekleşir. Yani her halükarda önceden Türkiye'de Almanca dil bilgisi edinilmesi ve dil sınavının verilmesi ( bu İstanbul, Ankara veya İzmir'deki Alman Kültür Enstitüsülerinde mümkündür ) tavsiye olunur.

4. Bazı bölümler için önkoşullar:
Numerus Clausus (Not ortalaması): Bazı bölümler için (Örn. Tıp) öğrenci kontenjanı ülke genelinde veya muhtelif üniversitelerde sınırlıdır (Numerus Clausus). Bu bölümlerde öğrenci kontenjanlarının %6 - %8'i yabancı öğrencilere ayrılmıştır. Öğrenciler başarı durumlarına göre (lise bitirme notu, üniversite sınavı ve üniversite öğrenimi sırasındaki başarıları) seçilirler. Bu bölümler için Almanca dil bilgisi başvuru sırasında belgelenmelidir. Yetersiz Almanca dil bilgisi kabul edilmeme nedenidir. Yani öğrenim görmek istediğiniz dalda "Numerus Clausus" sınırlamasının olup olmadığı hakkında önceden Üniversiteden bilgi alınız.

Staj: Özellikle teknik yüksek okullarında (Fachhochschule) olmak üzere bazı teknik bölümler için öğrenime başlamadan önce bir stajın tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu konu hakkında gitmeyi arzu ettiğiniz üniversiteden bilgi alınız.

Müzik ve Güzel Sanatlar Yüksek Okulları: Müzik ve güzel sanatlar yüksek okulları için özel koşullar geçerlidir. Bu okullara girebilmek için yollayacağınız kendi çalışmalarınız ve girişi sınavı ile yeteneğiniz belgelenmelidir.