Genel Bilgi/İşlemler

Home

Öğrenci Hayatı

Bu sayfada Almanya'da yüksek ögrenim gören öğrencilerin günlük hayatı hakkında genel bilgiler bulunmaktadır. Konu ile ilgili düsüncelerinizi/sorularınızı tarafimıza yöneltmeniz bize memnuniyet verecektir: DAAD.Ankara@daad.de http://www.tuerkischebotschaft.de/tr/egitim/AlmanyadaYuksekOgrenimveGunlukHayat.pdf web sayfasından Türkçe olarak günlük hayatı hakkında bilgi edinebilirsiniz.


Almanya’da barınma imkanları


1. Öğrenci yurtları:


Öğrenci yurtlarına başvurular Universite üzerinden yapılmaktadır, aylık yurt ücreti 125-225 EURO civarındadır.


2. Öğrenci evleri:


Türkiye’de olduğu gibi, 2-3 öğrenci bir araya gelip ev kiralayabilir, bu durumda kişi başınna ödenmesi gereken kira bedeli yaklaşık 125-225 EURO dolaylarındadır.


3. Ev kiralamak:


Öğrencinin maddi durumu elverişli olması halinde, kendi imkanları ile bir ev kiralaması da söz konusu olabilir. Tek odalı bir daire için aylık kiralar, ortalama 300 - 350 EURO civarındadır. Almanya’daki Yüksek öğrenim Sisteminin merkezi olmaması sebebiyle, üniversite’lerin koşulları büyük farklılıklar göstermektedir, bu nedenle de bu konuda bir genelleme yapılamamaktadır.


Çalışma İmkanları:


Almanya’da öğrenci olarak çalışma imkanınız vardır, yıllık 180 yarım gün ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca üniversite’lerin ilgili bölümlerinde ihtiyaç bulunduğu taktirde bir sözleşme ile (hep bir dönemlik) da çalışabilirsiniz.


Aman dikkat: Bu süre içinde kazandığınız parayla tüm geçiminizi karşılayabileceğinizi sakın düşünmeyin! Öğrenci olarak ayda en çok 250 EURO kazanabilirsiniz, o da iyi bir iş bulabilirseniz. Almanya'da da artık nispeten yüksek bir işsizlik oranı vardır (% 11). Yani, öğrenci olarak (iyi ücretli) bir iş bulamayabilirsiniz. Dil eğitimi alırken (üniversite öğrencisi olmadıgınız süresince) çalışma izni verilmemektedir.


 Sağlık Sigortası:


Her öğrenci bir sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Ödenmesi gereken aylık sigorta primi 45 EURO' dur ve her türlü sağlık konusunu kapsamaktadır.