Sıkça Sorulan Sorular

Home

Sıkça Sorulan Sorular

  1. Almanca bilgim olmadan Almanya'ya gidebilir miyim ve yüksek öğrenimime başlamadan önce orada Almanca dil eğitimi alabilir miyim?
  2. Almanca Dil Sınavına (DSH-Sınavı) Türkiye'de de girebilir miyim?
  3. Almanya'daki öğrenimim sırasında çalışabilir miyim?
  4. Yüksek öğrenimi bitirdikten sonra Almanya'da kalabilir miyim?
  5. Türkiye'deki bölümümden farklı bir bölümde öğrenim görebilir miyim?
  6. Almanya'da yüksek lisans yapabilir miyim?
  7. Yüksek lisans programında bölümümü değiştirebilir miyim?
  8. Yüksek öğrenimim için burs alabilir miyim?
  9. Almanya'da yüksek öğrenim ve araştırma ile ilgili hangi burslar verilmektedir?
  10. Burs başvurum için dil eğitim belgesini nereden alabilirim?
  11. Almanya'daki yüksek öğrenim ücretleri ne kadardır?
  12. Almanya'daki yüksek öğrenim ne kadar sürer?
  13. Türk üniversitesindeki yüksek öğrenimim Almanya'da kabul edilir mi?
  14. Almanya'daki diplomam Türkiye'de kabul edilir mi?
  15. Almanya'da bir üniversitede öğrenim görmek için hangi koşulları yerine getirmeliyim?
  16. Üniversite ile "Fachhochschule" (Uygulamalı Üniversite) arasındaki fark nedir?
  17. Alman Büyükelçiliğine vize başvurusu için hangi belgeler gerekmektedir?
  18. Garanti belgesi nedir?
  19. Almanya'da doktora yapabilmek için hangi yol izlenir?
  20. Almanya'daki yüksek öğrenimim sırasında nerede ikamet edebilirim?
  21. Almanya'daki bir üniversitede yüksek öğrenim yapabilmek için hangi yol izlenir?
  22. Almanya'da alınabilecek diplomalar hangileridir?
  23. Tıp doktorların uzmanlık eğitimi
  24. Almanya'da dil eğitimi almak istersem dil kursuna ne kadar devam etmem gerekiyor?
  25. Dil Eğitimi vizesine başvururken Üniversitenin başvuru teyidi gerekiyor mu?
  26. İki yıllık bir Yüksekokul kazandığım taktirde Almanya'da Üniversite eğitimine başvurabilirmiyim?
  27. Almanya'da eğitim ücretsiz mi? Harç ödemem gerekiyor mu?


 1. Almanca bilgim olmadan Almanya'ya gidebilir miyim ve yüksek öğrenimime başlamadan önce orada Almanca dil eğitimi alabilir miyim? 
 
Evet,ancak bu durumda üniversite öğrencisi olarak gidemiyorsunuz. Üniversiteler başvurduğunuzda, 400-800 saatlik bir Almanca bilgisi istemektedirler. Bu neden böyle? Üniversitelerde genelde yeni başlayanlar için dil eğitimi yoktur. Yani, yabancı öğrencilerin üniversitede eğitim alabilecek kadar Almanca bilgisine sahip oldukları kabul edilmektedir. Bu demektir ki: Eğer Almanca bilginiz olduğunu belgeleyemezseniz Üniversiteler genelde başvurunuzu kabul etmez. Vize alabilmeniz için bir üniversitenin kabul belgesi (akseptansı) mutlaka gereklidir. Almanya'da sadece özel dil okullarında Almanca öğrenilebilir (bkz. Dil Eğitimi) ve bunun için Elçilik'te Dil Eğitimi vizesine başvurabilirsiniz. Almanya'ya gitmededen önce, en azından temel Almanca bilgisi edinmenizi önemle tavsiye ederiz. Branş eğitiminden önce her yabancı öğrencinin Almanca Dil Sınavından geçmesi (DSH veya TestDaF) ve yüksek öğrenim hakkı elde edebilmek için bu sınavda başarılı olması gerekmektedir.
 
 2. Almanca Dil Sınavına (DSH-Sınavı) Türkiye'de de girebilir miyim?
 
Hayır, bu sınav sadece Almanya'daki üniversiteler tarafından yapılır. Ancak üniversiteler KDS, GDS, ZOP, Sprachdiplom KMK II sertifikalarını da kabul etmektedir. Bu sertifikaların dışında TestDaF sınavı da kabul görmektedir (http://www.testdaf.de/).
 
 3. Almanya'daki öğrenimim sırasında çalışabilir miyim?
 
Evet. Yılda 240 yarım gün, veya 120 tam gün çalışmanıza izin verilmektedir.
Öğrenci olarak ayda ortalama 350-400 EURO arsında kazanabilirsiniz.
 
 4. Yüksek öğrenimi bitirdikten sonra Almanya'da kalabilir miyim?
 
Prensip olarak öğreniminiz sona erdiğinde oturma izniniz de sona erer. Fakat eğer bir yıl içerisinde bir iş bulabilirseniz, bu iş yerine bağlı olarak bir oturma izni almanız mümkündür.
 
 5. Türkiye'deki bölümümden farklı bir bölümde öğrenim görebilir miyim?
 
Genel kural olarak şu geçerlidir. Eğitiminize Türkiye'de kazandığınız veya bitirdiğiniz bölümde devam etmek zorundasınız. 
 
 6. Almanya'da yüksek lisans yapabilir miyim?

Evet, Türkiye'de bir Üniversiteden Lisans diplomasini aldıysanız, ortalama 2 yıl süren Master programlarına müracaat edebilirsiniz. 
 
Yüksek Lisans eğitiminizi mezun olduğunuz bölümde ya da yakın bir bölümde yapabilirsiniz. Yüksek lisans programları bilgi geliştirme programlarıdır. Yani, bölümünüze ait temel bilgileri sahip olmak ön koşuldur. Normalde, Türkiye'de olduğu gibi bir giriş sınavı (LES) yoktur. Lisans diploması giriş için yeterlidir. İngilizce-Almanca eğitimli Yüksek Lisans programları için kabul edilme koşullarını şu DAAD-broşüründe bulabilirsiniz: Undergraduate, Graduate and Postgraduate. Degree Programmes in English and German.
 
 7. Yüksek lisans programında bölümümü değiştirebilir miyim?
 
Duruma bağlıdır. Almanya'da Yüksek Lisans programına kabul edilmek için giriş sınavı yoktur. Lisans programını bitirmiş olmak yeterlidir.
Yüksek Lisans Programı, Lisans Programının bir devamı olarak düşünüldüğünden, Lisans Yüksek öğreniminde edinilen bilgiler ön koşul olarak görülür.
 
 8. Yüksek öğrenimim için burs alabilir miyim?
 
Yüksek Lisans: Yüksek Lisans öğrenimi görenler için DAAD ve Türk Eğitim Vakfı (TEV), ortak bir burs programı oluşturmuştur.Bu burs programıyla ilgilenenler TEV'den bilgi alabilirler ve TEV'e başvuruda bulunabilirler. Türk Eğitim Vakfı
Eğitim Müdürlüğü
Büyükdere Caddesi No: 111
80300 Gayrettepe-İstanbul
Tel.0212-217 58 58
Fax: 0212-217 56 90
mailto:tev@tev.org.tr
http://www.tev.org.tr
 
 9. Almanya'da yüksek öğrenim ve araştırma ile ilgili hangi burslar verilmektedir?
 
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız 'Destek'
veya http://www.daad.de
 
 10. Burs başvurum için dil eğitim belgesini nereden alabilirim?
 
Goethe Enstitüsü tarafından yapılan dil sınavına katılarak (ücretli) bu tür bir belge alabilirsiniz. Ankara için bu konu hakkındaki güncel bilgileri "güncel haberler" kısmından öğrenebilirsiniz.
 
 11. Almanya'daki yüksek öğrenim ücretleri ne kadardır?
 
Almanya'da genel anlamda öğrenim ücreti yoktur, ama öğrenim için burs da verilmemektedir. Hemen her üniversitede dönem başına ortalama 250 Euro cıvarında 'Semesterbeitrag' diye adlandırılan bir tür harc ödemeniz gerekmektedir. Geçim masrafları için (kira, sağlık sigortası, yiyecek, kitap vs.) ayda yaklaşık 750 EURO hesaplamak gerekir.
 
 12. Almanya'daki yüksek öğrenim ne kadar sürer?
 
Lisan (Bachelor) 3 yıl, Yüksek Lisans (Master) ise 2 yıl sürmektedir. Doktora öğrenimi, bölüme göre 3 ila 4 yıl sürebilir.
 
 13. Türk üniversitesindeki yüksek öğrenimim Almanya'da kabul edilir mi?
 
Genelde aşağıdaki uygulamalar geçerlidir:
Türkiye'de 11 yıllık okul eğitimi görenler (lise diploması alanlar) yüksek öğrenime başlamadan önce, Almanya'da bir yıllık hazırlık sınıfı (Studienkolleg) okumak zorundadırlar.
Türkiye'de iki yıl yüksek öğrenim görenler, Almanca Dil Sınavını (DSH) başardıktan sonra, doğrudan doğruya yüksek öğrenime başlayabilirler.
İki yıldan fazla yüksek öğrenim görenler, üniversite tarafından uygun bir yarıyıla yerleştirilir. Öğrencinin hangi yarıyıla yerleştirileceği, transkript ile belgelenmesi gereken Türkiye'deki yüksek öğrenim başarısına göre belirlenir.
 
 14. Almanya'daki diplomam Türkiye'de kabul edilir mi?
 
Evet, genel anlamda herhangi bir sorun çıkmaz. Denkliklerin tanınmasında YÖK yetkilidir. Almanya'da alınan master ya da "diplom" belgesi Türkiye'de yüksek lisans diploması olarak kabul edilir. Almanya'daki doktora eğitimi de, Türkiye'deki "doktor" unvanına eşdeğerlidir.
Ancak bizim tavsiyemiz Almanya'da üniversite eğitimine başlamadan önce her ihtimale karşı YÖK ile Denklik konusunu görüşün.
 
 15. Almanya'da bir üniversitede öğrenim görmek için hangi koşulları yerine getirmeliyim?
 
Yüksek öğrenime yeni başlayanlar:
Diploması, ÖSS Sonuç Belgesi ve tercih belgesi.

Devam eden yüksek öğrenim öğrencileri:
Diploması, ÖSS Sonuç Belgesi ve transkriptler.

Yüksel Lisans ve Doktora öğrencileri:
Diploması, ÖSS Sonuç Belgesi, transkriptler ve Lisans diploması.

Tüm yüksek öğrenime başvuranlar için şu geçerlidir:
Bir alanda öğrenime başlamadan önce dil sınavında Almanca bilgisinin kanıtlanması gerekir. Yüksek öğrenim için üniversiteler, başvuru sırasında Almanca bilgisinin (400-800 saat) belgelenmesini isterler.
 
 16. Üniversite ile "Fachhochschule" (Uygulamalı Üniversite) arasındaki fark nedir?
 
Üniversiteler daha çok kuramsal bilgiye yöneliktir ve akademik kariyer için temel oluşturmaktadırlar. Mezuniyet sonrasında doğrudan doğruya doktora öğrenimine başlanabilir.

Fachhochschule' ler daha çok uygulamaya yöneliktir. Öğrenimden önce ya da öğrenim sırasında staj yapılmasını gerektirir ve öğrenim sonrasında herhangi bir endüstri ya da sanayi alanında çalışacaklar için düşünülmüştür. Ağırlıklı olarak mühendislik dallarını kapsar. Öğrenimden sonra doktora eğitimi yapmak her zaman mümkün değildir.
 
 17. Alman Büyükelçiliğine vize başvurusu için hangi belgeler gerekmektedir?
 
Öğrenci adayı vizesi: 3 ay geçerlidir

Amacı: Üniversitelerle bağlantı kurma, yerinde bilgi alma. Bu vize 3 ay sonra geçersiz olur ve bu süre içinde bir Alman üniversitesine kayıt olabilmeniz halinde, öğrenci vizesine dönüştürülebilir.

* Lise Diploması ve ÖSS Sonuç Belgesi
* Garanti belgesi
* Geçerli bir pasaport
* 2 adet fotoğraf

iki nüsha olarak düzenlenmelidir.


Öğrenci vizesi: Vize ilk başta 3 ay geçerlidir ve sonra yerel yabancılar bürosu tarafında yüksek öğrenim bitene dek 1 yıllık sürelerle uzatılır.

* Alman üniversitesinin geçici kabul belgesi
* Lise Diploması ve ÖSS Sonuç Belgesi
* Garanti belgesi
* Geçerli bir pasaport
* 2 adet fotoğraf

iki nüsha olarak düzenlenmelidir.


Dil Eğitimi Vizesine başvurmadan önce mutlaka bizimle istenilen belgeler ve başvuru prosedürü hakkında görüşün.
 
 18. Garanti belgesi nedir?
 

Garantörlük belgesi, ögrencinin Almanya'da bulunduğu süre içerisinde masrafları karşılamayı taahhüt eden bir kişi tarafından verilen bir belgedir. Almanya'dan herhangi bir kişi olabilir. Diğer bir alternatif ise Bloke hesaptır. Bunun belli bir prosedürü vardır ve Almanya'daki Deutsche Bank'da açılması gerekmektedir. Bloke hesap açtırmadan önce lütfen Alman Elçiliğinin web sayfas .  
Eğer Almanya'da bir akraba veya başka birisi tarafından bu belge garanti edilirse o zaman yabancılar bürosundan parasal garanti belgesi özel form dilekçesini (Finanzielle Verpflichtungserklaerung) alır ve bu da Alman Büyükelçiliğine sunulmalıdır.

 
 19. Almanya'da doktora yapabilmek için hangi yol izlenir?
 
Almanya'da doktora yapabilmeniz için bir Türk üniversitesinden Yüksek Lisans Diploması ile mezun olmanız gerekmektedir. Ayrıca yeteri derecede Almanca dil bilgisine (400-600 saat) sahip olmanız ya da doktora çalışması başlangıcında veya sürecinde yüksek düzey dil sınavını (DSH Sınavı) kazanmanız gerekir. Öncelikle Almanya'da doktora yapacağınız konuda uzman olan ve doktora çalışmalarınız sırasında danışacağınız bir profesör seçmelisiniz . Bu profesöre yazı ile başvurarak olurunu aldıktan sonra Üniversite bünyesindeki 'Akademisches Auslandsamt' (yabancı öğrenciler için Akademik İşlemler Bürosu) ile resmi işlemlere (başvuru, Almanca dil bilgisi vb.) başlamanız gerekmektedir. Almanya'da Türkiye'deki gibi doktora dersi olmadığından ve tezinizi hazırlarken tek başınıza olacağınızdan, danışmak için seçeceğiniz bu profesör sizin için çok önemlidir. Doktora çalışması için toplam süre takriben 3 yıl olup, kesin olarak belirlenmiş bir zaman dilimi bulunmamaktadır. Şayet doktora çalışmasını Türkiye'de bitirmeye karar verirseniz, mutlaka Türkiye'deki doktora giriş sınavını verip, ders programını tamamlamanız ve yeterlik sınavında başarılı olmanız gerekmektedir. Doktora konusunda ayrıntılı bilgi almak için bkz. Doktora
 
 20. Almanya'daki yüksek öğrenimim sırasında nerede ikamet edebilirim?
 
Kalınabilecek hem resmi hem de özel öğrenci yurtları bulunmaktadır. (Yurtlara yerleşebilmek için bazen bir süre beklemeniz gerekebilir.) Kiralar 250-300 EURO arasındadır. Odalar genelde tek kişiliktir. Mutfak, banyo ve WC ortak kullanılır. Çoğu öğrenci ortak öğrenci evlerinde kalırlar. Birkaç öğrenci bir daire kiralayıp birlikte otururlar. Burada aynı fiyata bir oda bulunabilir. Kendinize ait bir daire de kiralayabilirsiniz ama biraz pahalıya mal olur, (300-500 EURO) pek tavsiye edilmemektedir. Ortak oturulan bir yerde ya da yurtta, diğer öğrencilerle daha kolay sosyal ilişkiler kurabilirsiniz.
 
 21. Almanya'daki bir üniversitede yüksek öğrenim yapabilmek için hangi yol izlenir?
 
İlk önce hangi bölümde ve hangi üniversitede eğitim göreceğinize karar vermeniz gerekir (ya da birden çok üniversiteye başvuruda bulunabilirsiniz, bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur). DAAD broşürlerinde (Studium in Deutschland - Universitäten, Studium in Deutschland - Fachhochschulen ve Undergraduate, Graduate and Postgraduate Degree Programmes in English and German) tüm Alman üniversitelerinin adreslerini bulabilirsiniz. Seçtiğiniz üniversitelerden mektup ya da e-mail ile bilgi ve başvuru formları isteyebilirsiniz. Her üniversitelerin koşulları ayrı olabileceğinden, üniversitelere tek tek başvurmak önemlidir (Almanya'da eğitim programları birörnek değildir).

Başvuru belgeleriniz geldiğinde, bunları doldurup aşağıdaki belgeleri de ekleyiniz:

Lise Diploması ve ÖSS Sonuç Belgesi
Transkriptler ve lisans diploması
Almanca dil belgeniz
Üniversiteden kabul belgesi (akseptans) geldikten sonra, öğrenci vizesi için Alman Büyükelçiliğine başvuruda bulunabilirsiniz .
 
22. Hangi mezuniyet dereceleri vardır ?

Alman üniversitelerinde yeni kurulan ve yaygınlaşmakta olan İngilizce-Almanca yüksek öğrenim programlarında aşağıdaki dereceler verilmektedir:

Undergraduate (B.Sc.): Lisans Diplomasına denktir

Graduate (M.A./M.Sc.): Yüksek Lisans Diplomasına denktir

Post-graduate (Ph.D.): Doktoraya denktir
 
 23. Tıp doktorların uzmanlık eğitimi
 
Almanya Federal Cumhuriyetinde doktorluk mesleğini icra edebilmek için Federal Doktorlar Yönetmeliğinin 10. maddesine göre izin alınması gerekmektedir. Bu izin ilke olarak bir yabancı doktorun sadece ileri eğitim ve uzmanlık eğitimi çerçevesinde bağımsız çalışmamak kaydıyla doktorluk faaliyetinde bulunabilmesi için öngörülmüştür. Bu bağlamda ileri eğitim (Fortbildung) ve uzmanlık eğitimi (Facharztausbildung) arasındaki farka değinmek gerekir.

Uzmanlık eğitiminin amacı, mesleki eğitimlerini tamamladıktan sonra doktorlara yetkili doktorların önderliğinde ceşitli doktorluk alanlarında yeni gelen bilgileri iletmektir. Bu eğitim birkaç yıl süren mesleki faaliyet sonucunda gerçekleşmekte olup, bir Tabip Odasının huzurunda verilecek bir uzman doktorluk sınavıyla sona ermektedir. Kalkınmakta olan bir ülkenin (OECD/DAC´ın kalkınma yardımı komisyonu tarafından Türkiye bu şekilde muamele görmektedir) doktoruna mesleki icraatta bulunmak için izin verilebilmesinin ön koşulu ise mesleki öğrenimini tamamladıktan sonra ülkesinde en az üç yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olduğunu kanıtlamasıdır. Bunun dışında başvuru sahibinin ülkesinin en yüksek sağlık makamından alacağı ve Almanya Federal Cumhuriyetinde doktorluk eğitiminin özellikle arzu edildiğinin açıklandığı bir belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir. Bu belgede nedenler de bildirilmek suretiyle hangi uzmanlık dalında eğitim yapılmasının istendiğinin yer alması gerekmektedir. Uzmanlık eğitiminin aksine ileri eğitimle daha iyi bir mesleki nitelik kazanılması veya ülkenin deneyimlerinden yararlanılması amacıyla kural olarak bir yıllık bir mesleki çalışma kastedilmektedir. İleri eğitim amacıyla çalışma izni verilmesi için doktor olarak üç yıllık bir mesleki faaliyetin yanı sıra, ülkesinin hükümetinden alacağı ve Almanya Federal Cumhuriyetindeki ikametin yararlı olduğunu ve doktorun ülkesine geri döneceğini teyit eden resmi bir talebin de ibraz edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi sadece ileri eğitim amacıyla Almanya Federal Cumhuriyetinde ikamet etmek istediği ve Dünya Sağlık Teşkilatının (WHO) veya Avrupa Konseyinin burs programları çerçevesinde veya Almanya Federal Cumhuriyetinin bütçesindeki kaynaklarla teşvik edilen burs programları çerçevesinde Federal Doktorlar Yönetmeliğinin geçerlik alanı içinde ileri eğitim görmek istediği takdirde bu koşullardan feragat edilebilir. İhtisas konusunda ayrıntılı bilgi almak için bkz. İhtisas
 
 24. Almanya'da dil eğitimi almak istersem dil kursuna ne kadar devam etmem gerekiyor?
 
Hiç veya çok az Almanca bilenler Almanya'da dil eğitimini tamamlayıp, ileri düzey Almanca bilgisini gösteren bir Sertifika alabilmek için yaklaşık bir yıl boyunca dil kursuna devam etmelidir. Dil eğitimi vizesi ile giden bu kişiler vizeyi daha sonra, üniversiteden kabul aldıkları taktirde, öğrenci vizesine dönüştürebilirler.
 
 25. Dil Eğitimi vizesine başvururken Üniversitenin başvuru teyidi gerekiyor mu?
 
Bu belgenin (Bewerberbestaetigung) mutlaka Alman Elçiliği'ne ibraz edilmesi gerekir, aksi taktirde vize başvurusunun red edilme ihtimali olabilir. Dil eğitimi vizesine başvurmadan önce bize başvurup konu hakkında ayrıntılı bilgi alınız.
 
 26. İki yıllık bir Yüksek Okul kazandığım taktirde Almanya'da Üniversite eğitimine başvurabilir miyim?
 
İki yıllık bir M.Y.O. kazandığınız taktirde Türkiye'de bu bölümden mezun olduktan ve diplomanızı aldıktan sonra Almanya'da yüksek öğrenim görmek için üniversiteye başvurabilirsiniz. Kabul almanız durumunda 3 yıllık lisans eğitimine (Bachelor) başlayabilirsiniz.
 
 27. Almanya'da eğitim ücretsiz mi? Harç ödemem gerekiyor mu?
 
Almanya'da kısa bir süre önce harç uygulaması kaldırıldı, tüm üniversitelerde ve tüm eyaletlerde harç ödemeden okuyabilirsiniz.