Güncel / Duyurular

Home

TÜRK ALMAN BİLİM YILI KAPSAMINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU


TÜRK ALMAN BİLİM YILI KAPSAMINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 11-12 ARALIK. 2014 Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü BEYTEPE-ANKARA 
 
BİLDİRİ METNİ VE POSTER ÖZETİ İÇİN BELİRLENMİŞ OLAN SON GÖNDERİM TARİHİ 15 EKİM 2014 OLARAK UZATILMIŞTIR.

TÜRK – ALMAN BİLİM YILININ AMACI

  • Bilim alanındaki mevcut işbirliğinin artırılması ve çeşitlendirilmesi,
  • Üstün nitelikli genç bilim insanlarına verilecek destekle iki devletin eğitim ve araştırma alanlarındaki işbirliğinin uzun vadeli olarak teminat altına alınması,
  • Bilim ve eğitim alanında ikili işbirliğinin derinleştirilmesi,
  • Genç bilim insanlarının yetiştirilmesi bakımından, iki ülkenin bilim insanları arasındaki koordinasyonun artırılması,
  • Almanya ile Türkiye'nin inovasyon ve bilim üssü unsurlarının karşılıklı olarak farkındalıklarının artırılması.

Bu yaklaşım doğrultusunda sempozyumun ana amacı
- Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğini eğitim araştırmaları ve yenilikçi yaklaşımlar başlıkları altında güçlendirmek,
- Gelecekte ortaklaşa gerçekleştirilebilecek olan proje ve çalışmaların hayata geçirilmesi için planlama ve hazırlıkların yapılması,
- Gelecekte Alman ve Türk öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda iki ülke öğrencilerinin ortak çalışmasına zemin hazırlayacak çalışmaların hazırlanmasına olanak sağlayacak işbirlikleri ve programlar oluşturmak. 

SEMPOZYUM TARİHİ: 11-12 ARALIK. 2014

BAŞVURU TARİHLERİ
Bildiri Gönderimi Son Tarih: 15. EYLÜL. 2014

  1. Çağrı: 01 Temmuz 2014
  2. Çağrı: 01 Ağustos 2014

Poster Özet Gönderimi Son Tarih: 15. EYLÜL 2014
Bildiri ve Posterin Sonuçlarının Açıklanması: 30 EYLÜL 2014
Düzeltmelerin Teslim Tarihi: 30 EKİM 2014
Bildiri kitabı sempozyumdan 1 ay sonra basılacaktır.

SEMPOZYUM TEMALARI
Türkiye ile Almanya Arasındaki Etkileşimi Güçlendirici Proje Çalışmaları
Almanya’da ve Türkiye’de İç Mimarlık Eğitiminde Geleceğe Yönelik Proje Önerileri

Türkiye ve Almanya’daki Eğitim Sistemleri için Araştırma Yöntemleri
İç Mimarlık Eğitiminde Nesnel Araştırma Yöntemleri

Türkiye ve  Almanya’da ki Eğitim Sistemleri Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
Eğitimde Disiplinler Arası ve İnter Disipliner Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Uygulamalı ve Kuramsal Eğitim ve Öğretim Metotları
Pedagojik Formasyon ve Tasarım Eğitiminde Gerekliliği
İç Mimarlık Eğitiminde Almanya ve Türkiye Arasında Benzerlikler ve Farklılaşmalar

Bologna Sürecinin Türkiye ve Almanya’da Tasarım Eğitimine Yansımaları; Yansımaların Tasarım Eğitiminin Niteliğine Etkileri
Avrupa Birliği Sürecinde İç Mimarlık Eğitimi

Türkiye ve Almanya’da İç Mimarlık Mesleğinin Ekolojik Eğitim Prensipleri
Eğitimde Evrensel Nosyonlar

İç Mimarlık Eğitiminde Alman Ekolü
Almanya’da İç Mimarlık Eğitimine Tarihsel Çerçevede Bakış
Türkiye’de İç Mimarlık Eğitimine Tarihsel Çerçevede Bakış ve Alman eğitim sistemi ile Karşılaştırılması

SEMPOZYUM ALANI
Oturumların Yapılacağı Mekan;
Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonu,
K Salonu

Çalıştayın Yapılacağı Mekan;
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Beytepe Yerleşkesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
-Doç. Pelin Yıldız, (Organizasyon Komitesi Başkanı)
-Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Öğretim Elemanları
-Dr. Thomas Lier (Alman Kültür Merkezi, Goethe Institute Müdürü, ANKARA)
-Mrs. Sarah Schackert-Feld (DAAD Ankara Bilgi ve Danışma Merkezi Direktörü,  DAAD)
-Prof. Axell Müller Scholl Head of Interior Design Environment and Architecture, Kunsthochschule, Burg Giebichenstein, HALLE, GERMANY.
-Prof. Auwi Stübbe, Coburger Designforum Oberfranken e. V. 9, COBURG, GERMANY.
-Prof. Nathaniel Coleman School of Architecture, Planning and Landscape, NEWCASTLE, U.K.
-İç Mimar Nursema Öztürk, (Alman İç Mimarlar Odası- BDIA Adına) Türkiye Koordinatörü, İSTANBUL.
-Prof. Meltem Eti Proto Marmara Üniversitesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı, İSTANBUL.
-Prof. Müge Bozdayı TOBB Üniversitesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı, ANKARA.
-Prof. Dr. Meral Nalçakan Anadolu Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı, ESKİŞEHİR
-Doç. Dr. İpek Fitöz Mimar Sinan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı, İSTANBUL.
-Prof. Dr. Uğur Dağlı Doğu Akdeniz Üniversitesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı, KIBRIS.
-Öğr. Gör. Dr. Özge Cordan İstanbul Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör., İSTANBUL.

Sempozyum Proje ve Destek Ekibi
Öğr. Gör. Selin Sepici Mutdoğan- Proje Koordinasyon Sorumlusu
Öğr. Gör. G. Cankız Elibol-Sponsor Koordinasyon ve İletişim Sorumlusu

Sempozyum Duyurusu ve Afiş Tasarım Ekibi
Arş. Gör. Sırmahan Bilir
Arş.Gör. Pelin Koçkan
Arş. Gör. İsmail Bezci

İletişim: uie.sempozyum2014@gmail.com

BİLDİRİLERİN YAYINLANMASI
Sempozyumda sunulan bütün bildiriler, poster sunumları, çalıştaylar ve paneller  bildiri kitabında basılacaktır.
Bildiriler max. 10 sayfa olacaktır.
Bildiriler APA stili yazım kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.
(https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

 


 

 


PROGRAM DAY 1

(MEHMET AKIF ERSOY HALL)

11 DECEMBER 2014 THURSDAY

9.00-9.30 Registration

9.30-10.00 Opening Speeches

 

Miss Sarah Schackert-Feld on behalf of DAAD Turkey

Dr. Thomas Lier on behalf of Goethe Institute

Dean Prof. Dr. Meltem Yılmaz

Rector Prof. Dr. A. Murat Tuncer

 

10.00-10.15 Coffee Break

 

10.15-11.15 Plenary Speech ( Prof. Axel Müller-Schöll,

Burg Giebichenstein, Kunsthochschule, University of Art and Design, Halle )

 

11.15 -12.00 Plenary Speech ( Prof. Dr İnci Deniz Ilgın,

Fine Arts Faculty, Marmara University)

 

12.00-13.00 Lunch Break

 

SESSIONS

 

(MEHMET AKIF ERSOY HALL and K HALL Simultaneously)

 

SESSION 1 (MEHMET AKIF ERSOY HALL)

13.00-14.10 (3 speakers -20 minutes per speaker, 10 minutes discussion)

Chairman:   Stefan Adlich

13.00-13.20 Stefan Adlich 'Myths of Old Factory Buildings'

13.20-13.40 Şaha İzgi

13.40-14.00 Sebastian Walter- Michael Götz ‘Alpine Architecture’

 

Discussion: 10 minutes

 

SESSION 1 (K- HALL)

13.00-14.10 (3 speakers -20 minutes per speaker, 10 minutes discussion)

Chairman:   Ismail Saadet

13.00-13.20 Ismail Saadet

13.20-13.40 Güliz Öktem

13.40-14.00 Vildan Dündar

 

Discussion: 10 minutes

 

SESSION 2 (MEHMET AKIF ERSOY HALL)

14.10-15.20 Session 2 ( 3 speakers -20 minutes per speaker, 10 minutes discussion)

Chairman:   Wolfgang Kreser

14.10-14.30 Wolfgang Kreser 'Infotainers'

14.30-14.50 Mine Arbay

14.50-15.10 Ayşen Özkan

 

Discussion: 10 minutes

 

SESSION 2 (K- HALL)

14.20-14.40 Session 2 ( 3 speakers -20 minutes per speaker, 10 minutes discussion)

Chairman:   Paola Ardizzola

          14.10-14.30 Paola Ardizzola

14.30-14.50 Serpil Özker

14.50-15.10 Hicran A.

 

Discussion: 10 minutes

 

15.20-15.40 Coffee Break  

 

 

SESSION 3 (MEHMET AKIF ERSOY HALL)

15.40-16.50 Session 3 (3 speakers -20 minutes per speaker, 10 minutes discussion)

Chairman    Matthias Brockhaus

15.40-16.00 Matthias Brockhaus 'Transition Room'

16.00-16.20

16.20-16.40 Selhan Yalçin Usal

 

Discussion: 10 minutes

 

 

SESSION 3 (K HALL)

15.40-16.50 Session 3 (3 speakers -20 minutes per speaker, 10 minutes discussion)

Chairman    Hakan Ertek

15.40-16.00 Hakan Ertek

16.00-16.20 Selin Mutdoğan

16.20-16.40 Mehmet Sarikahya

 

Discussion: 10 minutes

 

17.00-17.40   Film Presentation

18.00-19.00   Cocktail

PROGRAM- DAY 2 (MEHMET AKIF ERSOY HALL)

12 DECEMBER, 2014 FRIDAY

 

10.00-10.45 Plenary Speech (Prof. Auwi Stübbe)

 

10.45-11.00 Coffee Break

 

11.00-12.00 Plenary Speech (Mr. Christoph Bach)

 

12.00-13.00 Lunch Break

 

WORKSHOPS (In Fine Arts Faculty Building, Beytepe Campus)

 

13.00-13.30 Introductions to Workshop Topics and Arrangement of Workshop Groups (Will be announced soon with details)

 

13.30-16.15 Workshops

 

16.15-16.30 Coffee Break

 

16.30-18.00 GENERAL ASSESSMENT AND PANEL (Mehmet Akif Ersoy Hall, Beytepe Campus)

 

18.00-19.30 Preparations of the exhibitions

 

19.30 Opening the Exhibition and Cocktail (In the Exhibition Hall of the Fine Arts Faculty Building, Beytepe Campus)