ჩვენს შესახებ
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება DAAD-ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრში!
 

DAAD - (გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური) ლექტორები საქართველოში 1988 წლიდან მუშაობენ. 2004 წელს თბილისში გაიხსნა საინფორმაციო ცენტრი. ეს უკანასკნელი ინფორმაციას აწვდის დაინტერესებულ პირებს გერმანიაში სწავლისა და კვლევის შესაძლებლობების, ასევე გერმანიაში დაფინანსების მიღებისა და DAAD-ს სასტიპენდიო პროგრამების შესახებ. საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით ეწყობა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, სემინარები სტუდენტებისა და მასწავლებლებისთვის. DAAD ეხმარება ქართულ და გერმანულ უნივერსიტეტებს პარტნიორული პროგრამების განხორციელებაში.

გვეწვიეთ! თქვენ ყოველთვის სასურველი სტუმარი ხართ ჩვენთან!

ინდივიდუალური საკონსულტაციო საათები

ორშაბათი, ოთხშაბათი , ხუთშაბათი: 14.00 - 18.00 სთ.

სატელეფონო კონსულტაცია

ორშაბათი, ოთხშაბათი: 11.00 - 13.00 სთ.
ხუთშაბათი, პარასკევი: 11.00 - 12.30 სთ.

DAAD - ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი
ზანდუკელის ქ. 16, თბილისი 0108
ტელ.: (+ 995 32) 2 920 926         
თანამშრომლები:
 
გებჰარდ როილი  

DAAD - თბილისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი  

განათლება: გერმანისტიკა, რომანისტიკა და მუსიკათმცოდნეობა მაინის ფრანკფურტის, მონპელიეს, ბერლინისა და პარიზის უნივერსიტეტებში; 2001-2003 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სამაგისტრო კურსი "შუა აზია/კავკასია", აგრეთვე სწავლება ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში. 2006-2011 DAAD-ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, 2011-2017 განყოფილების ხელმძღვანელი DAAD-ს ცენტრალურ ოფისში. 

reul@daad.org.geდოქტ. ნინო ანთაძე

სასწავლო და სასტიპენდიო
პროგრამების კოორდინატორი

info@daad.org.ge
                                                 

თამარ ლაცაბიძე
 
სასწავლო და სასტიპენდიო
პროგრამების კოორდინატორი


info2@daad.org.ge

მაქსი ბორნმანი

DAAD - ლექტორი ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

განათლება: ევროპათმცოდნეობა / ჰალე, კატოვიცი, ოდერის ფრანკფურტი, თბილისი; 2013-2017 ივენტმენეჯმენტი / ლაიპციგის ინდუსტრიული კულტურა; კომპ. პროგრამების გამოცდა; 2017-2018 DAAD-ს გერმანული ენის ასისტენტი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

maxi.bornmann+atsu@gmail.com

ქუთაისი / თამარ მეფის 59 / კორპ. 3 / ოთახი 3211
საკონსულტაციო საათები: ოთხშაბათი, 16:00-18:00


								


					

                                                                              DAAD-ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი

DAAD-ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი არის გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის წარმომადგენლობა საქართველოში

  • იგი ინფორმაციას აწვდის ქართველ ახალგაზრდებს, კურსდამთავრებულებსა და მეცნიერებს გერმანიაში სწავლისა და კვლევის შესაძლებლობების, ასევე სტიპენდიების შესახებ.
  • კონსულტაციას უწევს დაინტერესებულ პირებს DAAD-ს და სხვა ფონდების სტიპენდიების შესახებ და იბარებს განაცხადებს.
  • კონსულტაციას უწევს და ეხმარება ქართულ და გერმანულ უმაღლეს სასწავლებლებს, ასევე კვლევით ინსტიტუტებს პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში და ინფორმაციას აწვდის მათ გერმანიის საგანმანათლებლო სისტემის შესახებ.
  • ორგანიზაციას უწევს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის, ასევე სემინარებსა და კონფერენციებს ყოფილ სტიპენდიანტებისთვის.

DAAD-ს სამუშაო ჯგუფი კონსულტაციას გაგიწევთ და ინფორმაციას მოგაწვდით ქართულ, გერმანულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე.© DAAD
კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 
საინფორმაციო ფურცელი
გამოცემა 2
ქართული ვერსია
გერმანული ვერსია

    

Cornelia Böhm
Universität Bonn
Kurstermin: 04.-06.10.2018
Bewerbungsschluss: 19.09.2018


გერმანული უნივერსიტეტების განცხადებები


MBA and International
Master’s ProgrammesESB Business School
Truly international
  
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!
www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.