ჩვენს შესახებ
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება DAAD-ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრში!
 

DAAD - (გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური) ლექტორები საქართველოში 1988 წლიდან მუშაობენ. 2004 წელს თბილისში გაიხსნა საინფორმაციო ცენტრი. ეს უკანასკნელი ინფორმაციას აწვდის დაინტერესებულ პირებს გერმანიაში სწავლისა და კვლევის შესაძლებლობების, ასევე გერმანიაში დაფინანსების მიღებისა და DAAD-ს სასტიპენდიო პროგრამების შესახებ. საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით ეწყობა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, სემინარები სტუდენტებისა და მასწავლებლებისთვის. DAAD ეხმარება ქართულ და გერმანულ უნივერსიტეტებს პარტნიორული პროგრამების განხორციელებაში.

გვეწვიეთ! თქვენ ყოველთვის სასურველი სტუმარი ხართ ჩვენთან!


ინდივიდუალური საკონსულტაციო საათები

ორშაბათი, ოთხშაბ თი: 14.00 - 18.00 სთ.
ხუთშაბათი,  პარასკევი: 13.00-17.00 სთ. 

სატელეფონო კონსულტაცია

ორშაბათი, ოთხშაბათი: 11.00 - 13.00 სთ.
ხუთშაბათი, პარასკევი: 11.00 - 12.30 სთ.

DAAD - ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი
ზანდუკელის ქ. 16, თბილისი 0108
ტელ.: (+ 995 32) 2 920 926         
თანამშრომლები:

 გებჰარდ როილ
 

DAAD- თბილისის საინ ფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი,
ივ . ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი   

reul@daad.org.ge

დოქტ. ნინო ანთაძე

სასწავლო და სასტიპენდიო
პროგრამების კოორდინატორი

info@daad.org.ge
 
მაქსი ბორნმანი

DAAD- ს გერმანული ენის ასისტენტი
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში
(კონსულტაცია შეთანხმებით)

maxi.bornmann+gtu@gmail.com


ნინო ბეღელური

პრაქტიკანტი
მოხალისეთა სამსახური kulturweit


begeluri-kulturweit@daad.org.ge
ბერთოლდ ლინდერი

DAAD- ლექტორი ქუთაისის
აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

თამარ მეფის . 59, 4600 ქუთაისი

კონსულტაციის საათები: 14:00-16:00 სთ.

გერმანული ენის კათედრა ,
ოთახი 3211 (მე-3 კორპუსი )
berthold.linder@yahoo.de


 

DAAD-ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი

DAAD-ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი არის გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის წარმომადგენლობა საქართველოში

  • იგი ინფორმაციას აწვდის ქართველ ახალგაზრდებს, კურსდამთავრებულებსა და მეცნიერებს გერმანიაში სწავლისა და კვლევის შესაძლებლობების, ასევე სტიპენდიების შესახებ.
  • კონსულტაციას უწევს დაინტერესებულ პირებს DAAD-ს და სხვა ფონდების სტიპენდიების შესახებ და იბარებს განაცხადებს.
  • კონსულტაციას უწევს და ეხმარება ქართულ და გერმანულ უმაღლეს სასწავლებლებს, ასევე კვლევით ინსტიტუტებს პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში და ინფორმაციას აწვდის მათ გერმანიის საგანმანათლებლო სისტემის შესახებ.
  • ორგანიზაციას უწევს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის, ასევე სემინარებსა და კონფერენციებს ყოფილ სტიპენდიანტებისთვის.

DAAD-ს სამუშაო ჯგუფი კონსულტაციას გაგიწევთ და ინფორმაციას მოგაწვდით ქართულ, გერმანულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე.© DAAD
კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 


საინფორმაციო ფურცელი
წარმოგიდგენთ DAAD-ს თბილისის
საინფორმაციო ცენტრის
პირველ საინფორმაციო ფურცელს


Anzeigen deutscher Hochschulen

Stipendienprogramm der Studienstiftung des Abgeordnetenhauses 2018-2019

Bewerbungsschluss: 15.12.2017


 
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.