DAAD საქართველოში

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD)

DAAD წარმოადგენს გერმანიის უმაღლესი სასწავლებლების გაერთიანებას. ის ერთ-ერთი დიდი ორგანიზაციაა, რომელიც აკადემიურ სფეროში სამეცნიერო ხასიათის გაცვლას უზრუნველყოფს. DAAD 1925 წელს დაარსდა, მისი ცენტრალური ოფისი გერმანიაში ქ. ბონ-ში მდებარეობს. ორგანიზაციის საქმიანობა ფინანსდება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა, განათლებისა და კვლევის სამინისტროს, ასევე ევრო-კავშირის მიერ. DAAD სტიპენდიების საკმაოდ ფართო სპექტრი შეიძლება სულ 5 ფრაზით გადმოიცეს:

  • სტიპენდიები უცხოელთათვის - უცხოელი ახალგაზრდა ინტელიგენციის დაფინანსება გერმანის უმაღლეს სასწავლებლებსა და კვლევით ინსტიტუტებში.
  • სტიპენდიები გერმანელებისთვის - გერმანელი ახალგაზრდა წამყვანი კადრების დაფინანსება უცხოეთში სასწავლებლად.
  • გერმანიის უნივერსიტეტების ინტერნაციონალიზაცია - გერმანიის უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ინსტიტუტების მიმზიდველობის გაზრდა საერთაშორისო ასპარეზზე, სტუდენტებისა და მეცნიერებისათვის.
  • გერმანისტიკისა და გერმანული ენის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ.
  • პარტნიორობა გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ქვეყნებთან. სამეცნიერო, ეკონომიკური და დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობა განვითარებად და განვითარების გარდამავალ ეტაპზე მყოფ სახელმწიფოებში.

DAAD საქართველოში

DAAD საქართველოში 1988 წლიდანაა წარმოდგენილი, 2004 წელს  თბილისში საინფორმაციო ცენტრი გაიხნსა, ხოლო 2006 წლიდან საქართველოში DAAD-ს სამი ლექტორი მოღვაწეობს (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი).

DAAD გასცემს ინდივიდუალურ სტიპენდიებს წარმატებული ქართველი სტუდენტების, დოქტორანტებისა და მეცნიერებისათვის, გარდა ამისა მრავალხმრივადაა ჩართული ქართული უვერსიტეტებისა და კვლევითი ინსტიტუტების ყოფა-ცხოვრებაში. ასე მაგალითად ის აფინანსებს პარტნიორულ პროგრამებს ქართულ უნივერსიტეტებს შორის, ორგანიზებას უკეთებს სემინარებსა და კვალიფიკაციის ასამაღლებენ კურსებს (როგორც ადგილობრივ ისე რეგიონალური მასშტაბით), აფინანსებს გერმანულენოვან სამაგისტრო კურსს და მოთხოვნისდა მიხედვით საქართველოში სტუმრად იწვევს გერმანელ პროფესორებს.

შემოთავაზებები ქართული მხარის მხრიდან ჩვენთან ყოველთვის სიამოვნებით მიიღება!

დამატებითი ინფორმაცია DAAD-ს აქტივობების შესახებ საქართველოში, იხილეთ ჩვენს საინფორმაციო ფურცელში.

გამოცემა 1
გამოცემა 2კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 
საინფორმაციო ფურცელი
    
გამოცემა 3
ნოემბერი 2018

ქართული ვერსია
გერმანული ვერსია


Ausschreibung

International WHZ-Zwickau
and DAAD/BMZ Alumni Seminar 2019გერმანული უნივერსიტეტების განცხადებები
Bayreuth International Summer School


MBA and International Master’s ProgrammesThe Frankfurt Summer School 2019

05.- 30.August

Application deadline: 31 March 2019

 

Kick-start your career at Germany’s
most innovative university


Master’s Program International Media Studies
Study and live at Europe’s first Zero Emission University and acquire excellent key qualifications to master the challenges of our time!

Study Physics, Mathematics, Meteorology or Nanotechnology in Hannover!
Find your MBA, Master or
Double Degree at the International Graduate Center in Bremen, one of the oldest publicly funded graduate schools in Germany.


MBA Internationale Betriebswirtschaftslehre -
International Business Management
Master of Business Administration (MBA/Certificate)Carl Benz School of Engineering - Mechanical Engineering College
of the Karlsruhe Institute of Technology
  
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!
www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.