კონტაქტი

 

გამოგვიგზავნეთ თქვენი კომენტარი/შენიშვნა:
თქვენი სახელი
თქვენი ელ.ფოსტა
თქვენი კომენტარი
 

კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 Anzeigen deutscher HochschulenFremdverstehen und interkultureller Dialog

6. - 15.09.2016, Tbilissi

Bewerbungsschluss:

21.07.2016


Interkulturalität in Theorie und Praxis

2.-8.10.2016 Eriwan, Armenien

Anmeldeschluss:

1.07.2016

Reportage-Workshop:

Multiethnische Lebenswelten in Tbilissi
Für Studenten aus Georgien, Armenien, Aserbaidschan & der Türkei
11.-17.09.2016 Tbilissi

Bewerbungsschluss:
5.07.2016
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!


www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ


ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.