კონტაქტი

 

გამოგვიგზავნეთ თქვენი კომენტარი/შენიშვნა:
თქვენი სახელი
თქვენი ელ.ფოსტა
თქვენი კომენტარი
 

კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 Anzeigen deutscher Hochschulen
Ausschreibung:

DAAD-Sommerschule
Das Konzept der Östlichen Partnerschaft:
Potenziale und Probleme


03.07.2017 – 07.07.2017, Universität Passau
Bewerbungsschluss: 28.02.2017
Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg für Good Governance

www.bosch-stiftung.de

Bewerbungsschluss: 20.02.2017Ausschreibung von Johannes-Rau-Stipendien 2017

Bewerbungsfrist : 31.03.2017


Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.