კონტაქტი

 

გამოგვიგზავნეთ თქვენი კომენტარი/შენიშვნა:
თქვენი სახელი
თქვენი ელ.ფოსტა
თქვენი კომენტარი
 

კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 Anzeigen deutscher Hochschulen


Garden of Youth – Umweltschutz und freiwilliges gesellschaftliches
Engagement in Gändschä (Europäische Jugendhauptstadt 2016

10. bis 16. Juni 2016 – Gändschä/Aserbaidschan

Anmeldeschluss:

26. Mai 2016
Call for Applications

PhD Support Programme
„The European Union, Central Asia and the Caucasus in the
International System“ (EUCACIS)

16 May 2016: DeadlineAusschreibung für

Drittlandstipendien an der Deutschsprachigen Andrássy Universität
Budapest (AUB)

Ausschreibung
Antrag


Bewerbungsschluss:
10. Juni 2016


”Green Talents –
International Forum for High Potentials in Sustainable Development”


Deadline for submission:
24 May 2016
, 12 p.m. CET.


CrossCulture Internships (CCP) Eastern Partnership and Russia  2016

Deadline for application is April 17, 2016

Ausschreibung

Antidiskriminierung
im Kontext der europäischen Integration

Republik Moldau, Ukraine Armenien und Georgien

Bewerbungsschluss: 30.05.2016


Stipendien
/Scholarships
in Jena
1-2 Semester
(TSU, ISU, ATSU, BSU)

Flyer Engl.
Poster DE
Poster Engl.

Bewerbungsschluss/Deadline:

SS   15.12.2015

WS 15.05.2016


Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!


www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ


ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.