კონტაქტი

 

გამოგვიგზავნეთ თქვენი კომენტარი/შენიშვნა:
თქვენი სახელი
თქვენი ელ.ფოსტა
თქვენი კომენტარი
 

კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 Anzeigen deutscher Hochschulen


OnDaF – Termine 201 6" International DAAD Alumni Expert Seminar
“Hidden Hunger”
12-19 March 2017 in Giessen, Germany

in combination with the participation at the
3 rd International Congress Hidden Hunger,

March 20-22, 2017 in Stuttgart, Germany


in combination with the
participation at the
3 rd International Congress
Hidden Hunger,

March 20-22, 2017
at the University of Hohenheim, Stuttgart,
Germany   

Scholarships:

The Study Foundation of the Berlin House of Representatives

Application deadline: December 15, 2016


 


 Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!


www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ


ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.