კონტაქტი

 

გამოგვიგზავნეთ თქვენი კომენტარი/შენიშვნა:
თქვენი სახელი
თქვენი ელ.ფოსტა
თქვენი კომენტარი
 

კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 საინფორმაციო ფურცელი
გამოცემა 2
ქართული ვერსია
გერმანული ვერსია


კონკურსი

DAAD -ს სამაგისტრო სტიპენდია გერმანულენოვანი
პროგრამებისთვის ბუდაპეშტში/
Andrássy Universität .

დამატებითი ინფორმაცია
განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 4 ივლისი 2018

 


გერმანული უნივერსიტეტების განცხადებები


Studying in innovative fields -
in German or English language
Master’s Programmes
at Goethe University!Master programme
at the University of Cologne
  
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!

www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.