კონტაქტი

 

გამოგვიგზავნეთ თქვენი კომენტარი/შენიშვნა:
თქვენი სახელი
თქვენი ელ.ფოსტა
თქვენი კომენტარი
 

კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 Anzeigen deutscher Hochschulen


OnDaF – Termine 201 6Trinationale Herbstakademie

Engagierst du dich - oder schläfst du noch?

Soziales Engagement im Südkaukasus

18.-23.11 2016 Tbilissi

Bewerbungsschluss: 7.11.2016

 

 

Workshop

Gesprächsanalyse: Theorie und Praxis

Bewerbungsschluss:
17.10.2016


Stipendien der Studienstiftung des Abgeordnetenhauses


Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2016


Scholarships:

The Study Foundation of the Berlin House of Representatives

Application deadline: December 15, 2016


 


 Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!


www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ


ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.