კონტაქტი

 

გამოგვიგზავნეთ თქვენი კომენტარი/შენიშვნა:
თქვენი სახელი
თქვენი ელ.ფოსტა
თქვენი კომენტარი
 

კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 
საინფორმაციო ფურცელი
გამოცემა 2
ქართული ვერსია
გერმანული ვერსია

    

Cornelia Böhm
Universität Bonn
Kurstermin: 04.-06.10.2018
Bewerbungsschluss: 19.09.2018


გერმანული უნივერსიტეტების განცხადებები


MBA and International
Master’s ProgrammesESB Business School
Truly international
  
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!
www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.