კონტაქტი

 

გამოგვიგზავნეთ თქვენი კომენტარი/შენიშვნა:
თქვენი სახელი
თქვენი ელ.ფოსტა
თქვენი კომენტარი
 

კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 
საინფორმაციო ფურცელი
    
გამოცემა 3
ნოემბერი 2018

ქართული ვერსია
გერმანული ვერსიაAusschreibung des Stipendienprogramms
der Studienstiftung des Abgeordnetenhauses

für das Studienjahr 2019-2020

Bewerbungsschluss: 15.12.2018


გერმანული უნივერსიტეტების განცხადებები


Scholarships Available For The
Bucerius Master Of Law And Business Program
In Hamburg, Germany


MBA and International
Master’s Programmes

Carl Benz School of Engineering - Mechanical Engineering College
of the Karlsruhe Institute of Technology


Boost your international career in
Germany with the Esslingen MBA

  
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!
www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.