კონტაქტი

 

გამოგვიგზავნეთ თქვენი კომენტარი/შენიშვნა:
თქვენი სახელი
თქვენი ელ.ფოსტა
თქვენი კომენტარი
 

კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 Anzeigen deutscher HochschulenAusschreibung:


Trinationaler Hochschulsommerkurs:
„Stadt-Land-Fluss – Gesteuertes Schreiben und Sprechen über Nachhaltigkeit im städtischen und ländlichen Raum“

18.-27. Juni 2017
Bewerbungsschluss:
28. Mai 2017DAAD-Drittland-Stipendium

an der Andrássy Universität Budapest (AUB)

Bewerbungsfrist: 19.06.2017
 
Sommeruniversität:

Der Donauraum im Fokus – Grenzen und Identitäten


Zeitpunkt:
Ort: Andrássy Universität Budapest
 
Bewerbungsschluss: 15. Mai 2017
Green Talents Award 2017
Deadline: 23 May 2017


Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.