სურათები
  
  
კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 




გერმანული უნივერსიტეტების განცხადებები




Master‘s programmes
at the WiSo Faculty at the University
of Cologne





Studying at Technische Universität Ilmenau







Bayreuth International Summer School






MBA and International Master’s Programmes










Study Physics, Mathematics, Meteorology or Nanotechnology in Hannover!






MBA Internationale Betriebswirtschaftslehre -
International Business Management
Master of Business Administration (MBA/Certificate)











Carl Benz School of Engineering - Mechanical Engineering College
of the Karlsruhe Institute of Technology




  
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!




www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ








ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.