სიახლეები
1 - 10 (67) | -- »
14.04.2014 /
Fachkurs "Europa und Georgien: Zukunft im Spannungsfeld von Geschichte, Politik, Sprache und Tradition"
11.03.2014 /

2013 წლის 20-21 აპრილი
განაცხადის შეტანის ბოლო ვადა: 25 ივნისი
განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 22 მარტი 2012
განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 10 ივნისი
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა: მიმდინარე წლის 9 მარტი (20:00 სთ.)
სემინარი 19 - 22.03.2014
კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 Fachsprachenkurs
„Die internationale Stellung der deutschen Sprache“
19.– 23. Oktober 2015
Bewerbungsformular


Bewerbungsschluss: 2.10.2015Ausschreibung Programm
„Journalisten International“ 2016

Bewerbungsschluss:
22. November 2015
Science Tour “Research in Germany” 2016
City of the Future -
Research for Sustainable Urban Development
31 January – 6 February 2016

Deadline: 25th September 2015.
Stipendienausschreibung
Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge

Zielgruppe : Ausländische Fach- und Führungskräfte

  • mit erstem akademischen Examen (i.d.R. ein vierjähriges Hochschulstudium mit entsprechendem Abschlussgrad) und
  • mit einschlägiger, mindestens zweijähriger Berufserfahrung aus Ministerien, zentralen Dienststellen, untergeordneten Behörden, Industrie- und Handelskammern, Unternehmen, Betrieben, Wissenschaft sowie Mitarbeiter in NROs und
  • Entwicklungszusammenarbeitsprojekten
  • mit einer möglichst sicheren Perspektive für die berufliche Reintegration im Heimatland.Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!


ყოველ შაბათს
DAAD პირველი რადიოს ეთერშია
FM 102,4 / 15.00 სთ.
 
საზაფხულო ენის კურსები გერმანიის უნივერსიტეტებში


გერმანიის უნივერსიტეტები და მათ მიერ შემოთავაზებული სპეციალობები


DAAD თბილისის საინფორმაციო ცენტრი დღეიდან
(5.12.2011) Facebook-ის აქტიური წევრია


სიახლე მათთვის, ვისაც გერმანიაში
საბაკალავრო (BA)საფეხურის გავლა სურსwww.phd.germany.de

ცენტრალური აზია/კავკასია მეცნიერების ფოკუსში


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
საუნივერსიტეტო რეიტინგი დაგეხმარებათ სასურველი უნივერსიტეტის სწორად შერჩევაში

ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.