სიახლეები
1 - 10 (67) | -- »
14.04.2014 /
Fachkurs "Europa und Georgien: Zukunft im Spannungsfeld von Geschichte, Politik, Sprache und Tradition"
11.03.2014 /

2013 წლის 20-21 აპრილი
განაცხადის შეტანის ბოლო ვადა: 25 ივნისი
განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 22 მარტი 2012
განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 10 ივნისი
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა: მიმდინარე წლის 9 მარტი (20:00 სთ.)
სემინარი 19 - 22.03.2014
კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 


Hochschulsommerkurs
„Fit für die Arbeitswelt. Lebendige Gebrauchstexte schreiben.“
Kurstermin: 6.-9. Juli 2015
Bewerbungsformular

Bewerbungsschluss: 23.06.2015


Internationale wissenschaftliche Alumni-Konferenz
Theorie und Praxis der Text- und Diskursanalyse

14.-16.10.2015
an der Staatlichen Ivane Javakishvili Universität Tbilissi

Bewerbungsschluss: 20.07.2015

Stipendienausschreibung
Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge

Zielgruppe : Ausländische Fach- und Führungskräfte

  • mit erstem akademischen Examen (i.d.R. ein vierjähriges Hochschulstudium mit entsprechendem Abschlussgrad) und
  • mit einschlägiger, mindestens zweijähriger Berufserfahrung aus Ministerien, zentralen Dienststellen, untergeordneten Behörden, Industrie- und Handelskammern, Unternehmen, Betrieben, Wissenschaft sowie Mitarbeiter in NROs und
  • Entwicklungszusammenarbeitsprojekten
  • mit einer möglichst sicheren Perspektive für die berufliche Reintegration im Heimatland.


გერმანიის ბუნდესტაგის საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდია(IPS)

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2015 წლის 30 ივნისი
Ausschreibung für Drittlandstipendien an der Deutschsprachigen Andrássy Universität Budapest (AUB)

Flyer
Bewerbungsschluss: 3. Juli (verschoben)


Stipendienausschreibung für Doktorandinnen und Doktoranden unter dem Generalthema
„Bruchlinien mitteleuropäischer Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert“
An der Andrássy Universität Budapest

Bewerbungsschluss: 31. August 2015


Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!


ყოველ შაბათს
DAAD პირველი რადიოს ეთერშია
FM 102,4 / 15.00 სთ.
 
საზაფხულო ენის კურსები გერმანიის უნივერსიტეტებში


გერმანიის უნივერსიტეტები და მათ მიერ შემოთავაზებული სპეციალობები


DAAD თბილისის საინფორმაციო ცენტრი დღეიდან
(5.12.2011) Facebook-ის აქტიური წევრია


სიახლე მათთვის, ვისაც გერმანიაში
საბაკალავრო (BA)საფეხურის გავლა სურსwww.phd.germany.de

ცენტრალური აზია/კავკასია მეცნიერების ფოკუსში


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
საუნივერსიტეტო რეიტინგი დაგეხმარებათ სასურველი უნივერსიტეტის სწორად შერჩევაში

ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.