უნივერსიტეტები საქართველოში

სახელმწიფოს მიერ აკრედიტირებული  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სია
(
წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. www.mes.gov.ge)

სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები:

უნივერსიტეტები

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისის სახელმწოფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემია
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სასწავლო უნივერსიტეტები
ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტი
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო ინსტიტუტი
კოლეჯები
ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება- კოლეჯი
ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის აკადემია 
კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები:

უნივერსიტეტები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
ქუთაისის უნივერისტეტი
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
უმაღლესი სამედიცინო სკოლა "აიეტი"
საქართველოს უნივერსიტეტი
კავკასიის უნივერსიტეტი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა უნივერსიტეტი
აიბი ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
სასწავლო უნივერსიტეტები

მერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი
პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო აკადემია
უნივერსიტეტი ”გეომედი”
სუხიშვილის უნივერსიტეტი
თბილისის უნივერსიტეტი
თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 
ზუგდიდიდ დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი
აერო ინსტიტუტი "რვალი"
თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი "ჰიპოკრატე"
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი "გორგასალი"
საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი
უნივერსიტეტი "ინტერფარმი +"
თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი
ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი

ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი
გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
კავკასიის აკადემიური ცენტრი
სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის ჰუნანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი
ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
დავით გურამიშვილის სახელობის ქართულ-უკრაინული საერთაშორისო უნივერსიტეტი ”იბერია”
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
საექთნო სკოლა "ივერია"
ევროპული საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი
კოლეჯები
საქართველოს საავტომობილო-საგზაო კოლეჯი
რუსთავის კოლეჯი
საზღვაო სასწავლო ცენტრი "ანრი"
საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნა"
კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 


Invitation Webinar
Corporate Social Responsibility and Financial Performance

www.alumniportal-deutschland.de/daad-en
9 September 2015, 5 pm (UTC+2)


hreibung DAAD – Fachkurs „Poetisches Schreiben im DaF-Unterricht"

Kurstermin: 09.09. – 14.09.2015
Kursort: Bakuer Staatliche Universität, Baku, Aserbaidschan
Die Bewerbungsfrist endet am 03. September 2015.


Science Tour “Research in Germany” 2016
City of the Future -
Research for Sustainable Urban Development
31 January – 6 February 2016

Deadline: 25th September 2015.


Internationale wissenschaftliche Alumni-Konferenz
Theorie und Praxis der Text- und Diskursanalyse

14.-16.10.2015
an der Staatlichen Ivane Javakishvili Universität Tbilissi

Bewerbungsschluss: 20.07.2015

Stipendienausschreibung
Entwicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge

Zielgruppe : Ausländische Fach- und Führungskräfte

  • mit erstem akademischen Examen (i.d.R. ein vierjähriges Hochschulstudium mit entsprechendem Abschlussgrad) und
  • mit einschlägiger, mindestens zweijähriger Berufserfahrung aus Ministerien, zentralen Dienststellen, untergeordneten Behörden, Industrie- und Handelskammern, Unternehmen, Betrieben, Wissenschaft sowie Mitarbeiter in NROs und
  • Entwicklungszusammenarbeitsprojekten
  • mit einer möglichst sicheren Perspektive für die berufliche Reintegration im Heimatland.


გერმანიის ბუნდესტაგის საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდია(IPS)

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2015 წლის 30 ივნისი
Ausschreibung für Drittlandstipendien an der Deutschsprachigen Andrássy Universität Budapest (AUB)

Flyer
Bewerbungsschluss: 3. Juli (verschoben)


Stipendienausschreibung für Doktorandinnen und Doktoranden unter dem Generalthema
„Bruchlinien mitteleuropäischer Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert“
An der Andrássy Universität Budapest

Bewerbungsschluss: 31. August 2015


Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!


ყოველ შაბათს
DAAD პირველი რადიოს ეთერშია
FM 102,4 / 15.00 სთ.
 
საზაფხულო ენის კურსები გერმანიის უნივერსიტეტებში


გერმანიის უნივერსიტეტები და მათ მიერ შემოთავაზებული სპეციალობები


DAAD თბილისის საინფორმაციო ცენტრი დღეიდან
(5.12.2011) Facebook-ის აქტიური წევრია


სიახლე მათთვის, ვისაც გერმანიაში
საბაკალავრო (BA)საფეხურის გავლა სურსwww.phd.germany.de

ცენტრალური აზია/კავკასია მეცნიერების ფოკუსში


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
საუნივერსიტეტო რეიტინგი დაგეხმარებათ სასურველი უნივერსიტეტის სწორად შერჩევაში

ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.