უნივერსიტეტები საქართველოში

სახელმწიფოს მიერ აკრედიტირებული  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სია
(
წყარო: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. www.mes.gov.ge)

სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები:

უნივერსიტეტები

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისის სახელმწოფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემია
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სასწავლო უნივერსიტეტები
ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტი
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო ინსტიტუტი
კოლეჯები
ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება- კოლეჯი
ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს თავდაცვის აკადემია 
კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები:

უნივერსიტეტები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
ქუთაისის უნივერისტეტი
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
უმაღლესი სამედიცინო სკოლა "აიეტი"
საქართველოს უნივერსიტეტი
კავკასიის უნივერსიტეტი
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა უნივერსიტეტი
აიბი ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
სასწავლო უნივერსიტეტები

მერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი
პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო აკადემია
უნივერსიტეტი ”გეომედი”
სუხიშვილის უნივერსიტეტი
თბილისის უნივერსიტეტი
თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 
ზუგდიდიდ დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი
აერო ინსტიტუტი "რვალი"
თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი "ჰიპოკრატე"
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი "გორგასალი"
საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი
უნივერსიტეტი "ინტერფარმი +"
თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი
ბათუმის ნავიგაციის ინსტიტუტი

ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი
გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი
კავკასიის აკადემიური ცენტრი
სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის ჰუნანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი
ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
დავით გურამიშვილის სახელობის ქართულ-უკრაინული საერთაშორისო უნივერსიტეტი ”იბერია”
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
საექთნო სკოლა "ივერია"
ევროპული საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი
კოლეჯები
საქართველოს საავტომობილო-საგზაო კოლეჯი
რუსთავის კოლეჯი
საზღვაო სასწავლო ცენტრი "ანრი"
საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "საზოგადოება ცოდნა"
კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 Fachsprachenkurs „Stilistik des wissenschaftlichen Schreibens "

Bewerbungsformular
Bewerbungsschluss: 14 Mai


Dr. Angelika Jodl Vortrag zum Tempussystem des Deutschen
27. Mai 2015
Ort: Goethe-Institut Georgien, Sandukelistr. 16, Tbilissi


Dr. Angelika Jodl Lesung aus der Kurzgeschichte „Fräulein Praxenschlagers reziproke
Verben“ und aus dem Roman „Die Grammatik der Rennpferde“

28. Mai 2015
Ort: Goethe-Institut Georgien, Sandukelistr. 16, Tbilissi


„Stadt-Land-Fluss – Umwelt(en) im Vergleich
für Studierende aus Georgien, Armenien und Aserbaidschan
Kurstermin: 5. Juni - 14. Juni 2015

Bewerbungsformular

Bewerbungssschluss: 22. Mai 2015


Georgian-German summer school ‘Stalin Era Mass Graves‘
14.-23. September 2015, Georgia

Deadline: 15th of May


გერმანიის ბუნდესტაგის საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდია(IPS)

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2015 წლის 30 ივნისი

Stipendienausschreibung für Doktorandinnen und Doktoranden unter dem Generalthema
„Bruchlinien mitteleuropäischer Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert“
An der Andrássy Universität Budapest

Bewerbungsschluss: 31. August 2015

German Master’s degrees in Energy Engineering, Urban Development and Water Engineering at Technische Universität Berlin Campus El Gouna, Egypt

Deadline for application:  31 May 2015
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!


Workshop „Research Proposal Writing“ (Life sciences)

12. März 2015 (auf Deutsch)

Tbilisi State Medical University

Bewerbungsschluss: 5. März  
Bewerbungsformular

Workshop ˮ̎Research Proposal Writing ˮ̎ (Life sciences)

March 13th 2015 (in English)

Tbilisi State Medical University
Deadline: March 5th
Application


COPERNICUS STIPENDIUM
Für die Studenten der Rechts, Wirtschafts, Sozial oder Geisteswissenschaften
http://www.copernicus-stipendium.de/


Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg
für Good Governance
2015 / 2016


Carl Friedrich Goerdeler Kolleg
for Good Governance
2015 / 2016


Bewerbungsschluss: 02.03.2015

DAAD-Sonderstipendienprogramm  „Führungskräfte für Syrien“

DAAD special scholarship programme „Leadership for Syria“

 
Come to Bard College Berlin for your B.A. or a Gap Year!

ყოველ შაბათს
DAAD პირველი რადიოს ეთერშია
FM 102,4 / 15.00 სთ.ინგლისურენოვანი პროგრამები გერმანიაში

International Programmes in Germany 2013


 
საზაფხულო ენის კურსები გერმანიის უნივერსიტეტებში


გერმანიის უნივერსიტეტები და მათ მიერ შემოთავაზებული სპეციალობები


DAAD თბილისის საინფორმაციო ცენტრი დღეიდან
(5.12.2011) Facebook-ის აქტიური წევრია
Overcome the language barrier: your Academic German Semester at the University of Passau!

30 degree courses
More information  სიახლე მათთვის, ვისაც გერმანიაში
საბაკალავრო (BA)საფეხურის გავლა სურსwww.phd.germany.de

ცენტრალური აზია/კავკასია მეცნიერების ფოკუსში


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
საუნივერსიტეტო რეიტინგი დაგეხმარებათ სასურველი უნივერსიტეტის სწორად შერჩევაში

ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.