სტიპენდიები
 
DAAD-ს სტიპენდიები


2018-2019
სასწავლო წლისთვის DAAD აცხადებს კონკურსს შემდეგ სასტიპენდიო პროგრამებზე:


DAAD-ს სასტიპენდიო პროგრამების ჩამონათვალი (გერმანულად)
DAAD-ს სასტიპენდიო პროგრამების ჩამონათვალი (ინგლისურად)


სხვა სასტიპენდიები

სხვა სასტიპენდიო ფონდების შემოთავაზებები საქართველოსთვის ( გერმანულ და ინგლისურ ენაზე) .

www.funding-guide.de

კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 საინფორმაციო ფურცელი
გამოცემა 2
ქართული ვერსია
გერმანული ვერსია


კონკურსი

DAAD -ს სამაგისტრო სტიპენდია გერმანულენოვანი
პროგრამებისთვის ბუდაპეშტში/
Andrássy Universität .

დამატებითი ინფორმაცია
განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 4 ივლისი 2018

 


გერმანული უნივერსიტეტების განცხადებები


Studying in innovative fields -
in German or English language
Master’s Programmes
at Goethe University!Master programme
at the University of Cologne
  
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!

www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.