სტიპენდიები
 
DAAD-ს სტიპენდიები


2018-2019
სასწავლო წლისთვის DAAD აცხადებს კონკურსს შემდეგ სასტიპენდიო პროგრამებზე:


DAAD-ს სასტიპენდიო პროგრამების ჩამონათვალი (გერმანულად)
DAAD-ს სასტიპენდიო პროგრამების ჩამონათვალი (ინგლისურად)


სხვა სასტიპენდიები

სხვა სასტიპენდიო ფონდების შემოთავაზებები საქართველოსთვის ( გერმანულ და ინგლისურ ენაზე) .

www.funding-guide.de
კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 
საინფორმაციო ფურცელი
    
გამოცემა 3
ნოემბერი 2018

ქართული ვერსია
გერმანული ვერსია


Ausschreibung

International WHZ-Zwickau
and DAAD/BMZ Alumni Seminar 2019


გერმანული უნივერსიტეტების განცხადებები


Scholarships Available For The
Bucerius Master Of Law And Business Program
In Hamburg, Germany


MBA and International
Master’s Programmes

Carl Benz School of Engineering - Mechanical Engineering College
of the Karlsruhe Institute of Technology
  
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!
www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.