სტიპენდიები
 
DAAD-ს სტიპენდიები


2018-2019
სასწავლო წლისთვის DAAD აცხადებს კონკურსს შემდეგ სასტიპენდიო პროგრამებზე:


DAAD-ს სასტიპენდიო პროგრამების ჩამონათვალი (გერმანულად)
DAAD-ს სასტიპენდიო პროგრამების ჩამონათვალი (ინგლისურად)


სხვა სასტიპენდიები

სხვა სასტიპენდიო ფონდების შემოთავაზებები საქართველოსთვის ( გერმანულ და ინგლისურ ენაზე) .

www.funding-guide.de
კონტაქტი   იმპრესუმი   © DAAD
 
გერმანული უნივერსიტეტების განცხადებები
Master‘s programmes
at the WiSo Faculty at the University
of Cologne

Studying at Technische Universität IlmenauBayreuth International Summer School


MBA and International Master’s Programmes


Study Physics, Mathematics, Meteorology or Nanotechnology in Hannover!


MBA Internationale Betriebswirtschaftslehre -
International Business Management
Master of Business Administration (MBA/Certificate)Carl Benz School of Engineering - Mechanical Engineering College
of the Karlsruhe Institute of Technology
  
Der direkte Zugang zur Universitätsausbildung in Deutschland!
www.phd.germany.de


სწავლა გერმანიაში ყველაფერი გერმანიაში სწავლის შესახებ
ექსპლორერის საშუალებით შეგიძლიათ მოიძიოთ გერმანიის კვლევითი ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამებიან თქვენს სამეცნიერო საქმიანობის ან სადისერტაციო ნაშრომის თემას.