درخواست واخذ پذیرش برای تحصیل در آلمان

Home

درخواست واخذ پذیرش برای تحصیل در آلمان

   اطلاعات کوتاه در مورد مراحل درخواست وصدور پذیرش تحصیلی  از دانشگاه های آلمان

1- جمع آوری اطلاعات لازم در مورد دانشگاه و رشته مناسب توجه: پذیرش از آلمان معمولاً در رشته تحصیلی شما در ایران یا رشته ای مشابه صادر می شود. تغییر رشته فقط در چارچوبی محدود امکان پذیر است.
لیست کلیه رشته ها ودانشگاه ها: www.higher-education-compass.de:

2- برقراری ارتباط با دانشگاه های مختلف نامه ای کوتاه به آلمانی یا انگلیسی از طریق پست یا E-Mail به آدرس دفتر بین الملل دانشگاه مورد نظرتان ارسال نموده، از آنها درخواست کنید تا بروشور های اطلاعاتی و فرمهای درخواست پذیرش را برایتان بفرستند. به دلیل شمار زیاد درخواست ها، مدت رسیدگی طولانی بوده و یا حتی گاهی درخواستها بی جواب می مانند.
آیا یک یا چند دانشگاه را انتخاب کرده اید؟

3- درخواست پذیرش درخواست پذیرش معمولاً به دفتر بین الملل دانشگاه مربوطه ارسال می شود. در سال حال حاضر تعداد 114 دانشگاه به منظور ارزیابی مشترک مدارک، ارگانی با عنوان ASSIST بنیان گزاری کردند. چنان چه دانشگاه مورد نظرشما عضو این ارگان است، درخواست خود را به ASSIST ارسال نمائید.www.uni-assist.de

مدارک لازم:

 • فرم درخواست
 • یک قطعه عکس
 • ترجمه کارنامه ها (به وسیله یک مترجم رسمی)
 • یک رونوشت تأیید شده از مدارک دیپلم، پیش دانشگاهی و کارنامه کنکور
 • شرح حال به همراه کلیه مراتب تحصیلی (نام مدارس و امتحانات)
 • مدارک دانشگاهی (در صورت وجود)
 • مدرک زبان آلمانی (سطح مدرک بستگی به دانشگاه مورد نظر دارد)
توجه: کلیه مدارک ترجمه شده باید پس از تأیید وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه، به تأیید سفارت آلمان نیز برسد. برای این کار لازم است تا مکاتبات خود با دانشگاه را به همراه داشته باشید تا مدارک شما رایگان تأیید شود.

اطلاعات بیشتر

4- جواب دانشگاه جواب رد:

 1. شما واجد شرایط مورد نیاز نمی باشید؟ شاید گذراندن یک دوره زبان آلمانی، درخواست پذیرش از دانشگاهی دیگر یا در رشته ای دیگر، بی فایده نباشد.
 2. تأیید دریافت درخواست
 3. صدورپذیرش مشروط یا قطعی
5- درخواست ویزا درصورت دریافت پذیرش ویا تأییدیه درخواست می توانید از سفارت آلمان درخواست ویزا کنید. از طریق تلفن یا آدرس E-Mail ذیل یک وقت ملاقات تعیین کنید:
تلفن: 39990000 / ku-10@tehe.auswaertiges-amt.de

مدارک مورد نیاز:
 • گذرنامه معتبر
 • یک قطعه عکس
 • مدرک دیپلم و کارنامه کنکور
 • مدارک دیگر دانشگاهی (در صورت وجود)
 • گواهی پشتیبانی مالی
 • گواهی پذیرش یا گواهی درخواست

تاریخ های مهم:
شروع ترم تابستانی: 15آوریل (آخرین مهلت درخواست 15ژانویه)
شروع ترم زمستانی: 15اکتبر (آخرین مهلت درخواست 15جولای)
تاریخ شروع ترم برای بسیاری از رشته ها و دانشگاه های علمی کاربردی متفاوت است.

مهلت و رَوَند رسیدگی به پرونده ها در تمامی دانشگاه ها یکسان نیست. به بعضی از درخواستها به محض دریافت رسیدگی شده و به بعضی دیگر پس از به پایان رسیدن مُهلت درخواست برای هر ترم. به همین جهت گاهی چند ماه پس از ارسال، از نتیجه درخواستتان با خبر می شوید.
به یاد داشته باشید چنانچه قصد تحصیل در آلمان دارید بایستی بعضی از نکاتی که نیاز به زمان بیشتری دارند (از قبیل گرفتن پذیرش،تسلط به زبان و پشتیبانی مالی)، از قبل برنامه ریزی و به آن ها رسیدگی شده باشند.