بورسیه برای دکترا وفوق دکترا

Home

بورسیه برای دکترا وفوق دکترا

شرایط عمومی

  • اتمام مقاطع M.A. و یا M.Sc. با نمرات بالا
  • تسلط به زبان (انگلیسی یا آلمانی، منوط به رشته و موضوع دکترا )
  • پیشنهاد طرح پایان نامه (Proposal)

در آلمان راههای مختلفی برای درخواست پایان نامه وجود دارد

اخذ تأییدیه از یک استاد راهنما
در حال حاضر، متداول ترین راه گذراندن دوره دکترا روش سنتی آن می باشد که البته تدریجاً روش های دیگری هم به آن اضافه می شود.

دانشجویی که برای دوره دکترا برنامه ریزی می کند،باید با استادی از دانشگاه های آلمان که در رشته مورد نظر به عنوان متخصص شناخته می شود، ارتباط برقرار کند.البته یافتن استاد راهنما کار ساده ای نیست،چرا که اساتید اغلب از میان شمار زیاد درخواست های رسیده، ترجیحاً دانشجویی را انتخاب می کنند که از دوره های قبل می شناسند.با این وجود ارسال در خواست همراه با یک طرح پایان نامه خوب، خالی از فایده نیست.چنان چه در این رابطه امکان ایجاد ارتباط از طرف دانشگاه محل تحصیل در ایران با آلمان وجود دارد، حتماً از این موقعیت استفاده کنید.دفتر DAADدر تهران نیز می تواند درپیدا کردن استاد راهنمای مناسب به شما کمک کند.

دوره دکترا 1 الی 2 سال بوده و در مجموع بستگی به میزان فعالیت دانشجو دارد.معمولاً دوره به زبان آلمانی برگزار می شود. البته به تازگی به ویژه در رشته های علوم طبییعی و مهندسی امکان طرح و ارائه پایان نامه به زبان انگلیسی وجود دارد. این موضوع باید با استاد راهنما مطرح و حل شود.


به دلیل تعمیرات ساختمانی مرکز اطلاع رسانی دآآد به طور موقت تعطیل است. از این روشما می توانید مدارک خود را برای در خواست بورس تحصیلی به سفارت آلمان تحویل دهید   

نشانی

سفارت آلمان
بخش فرهنگی
ثهران ـ خیابان فردوسی ـ شماره 324 ـ320، کد پستی:11365
یا تهران ـ صندوق پستی   179 ـ11365ـ

۰۰۹۸-۲۱- تلفن: ۳۹۹۹۰۰۰

۰۰۹۸-۲۱- فاکس: ۳۹۹۹۱۹۷۰

ku-100@tehe.diplo.de : ای-میل
اطلاعات بیشتر برای دوره دکترا و تحقیق در آلمان:
www.study-guide-bw.com/research/step/index.html (Step-By_Step Guide to Applications; PhD courses) http://www.hochschulkompass.de
www.forschungsportal.net
www.campus-germany.de/english/2.html
www.research-in-germany.de

DAAD برای دوره های دکترا چه از طریق برنامه های ویژه وچه از طریق "نظارت قردی استاد راهنما" بورس تحصیلی ارائه می کند.